HAKKIMIZDA

İstanbul Kalkınma Ajansı Destekleri ile Üsküdar Belediyesi tarafından Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik kültürünün toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması ve araştırma, yenilik bilinci, teknoloji ve bilim kültürünün uygulama düzeyinde gerçekleştirilmesi amacıyla bir ekosistem olarak hayata geçirilen ATÖLYE ÜSKÜDAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI teması ile hizmet vermektedir. ATÖLYE ÜSKÜDAR Girişimciler için ofisler, eğitimler için interaktif sınıflar, yeni nesil teknolojilere yönelik Ar-Ge projelerinin hayat bulacağı bir AR-Ge laboratuvarı olmak üzere üç temel alandan oluşmaktadır. ATÖLYE ÜSKÜDAR;

 Nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti, yapay zeka, otonom sistemler, sanal/artırılmış gerçeklik vb. yeni nesil teknolojileri temel alan tematik bir Girişimcilik – Kuluçka Merkezidir,

 Özgün bir yaklaşımla girişimcilerin Ar-Ge ve prototipleme için kullanabileceği bir FABLAB’e sahiptir.

 Girişimciler, profesyoneller, akademisyenler ve öğrencileri aynı ekosistemde toplayarak girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlar.

about-us-icon-8
Misyon

Misyon

FABLAB ve Kuluçka Merkezi modellerinin ülkemiz sosyolojisine uygun bir modelle yaşanabilir kılan ATÖLYE ÜSKÜDAR, üretim kültürünün girişimcilik temelinde toplumun tüm kesimlerine doğru ve nitelikli bir şekilde yaygınlaştırılmasını hedefler.

Vizyon

Vizyon

Girişimcilik ekosistemi içerisinde interdisipliner üretim uygulamalarına dair ülkemiz sosyolojisine uygun ürün, hizmet, model ve eğitimler geliştirmek. Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini ve bağlılığını sağlayarak ortaya koyulan özgün modelin ülkemiz genelinde yaygınlaşmasını sağlamak.

İLKELERİMİZ

ATÖLYE ÜSKÜDAR hizmet kalitesini korumak ve ortaya koyduğu özgün ekosistemin gelişimini sağlamak adına;

 Kolektif aklı öncelemeyi,

 Sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi,

 Evrensel ve İnsani değerleri korumayı,

En temel ilkeleri olarak kabul etmektedir.

TEMA

sdg-tr-01

2030 yılına kadar yoksulluğu tüm şekilleriyle sona erdirmek.

sdg-tr-02

Açlığı sonlandırmak, gıda güvenliğini sağlamak, beslenmeyi geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek.

sdg-tr-03

Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve mutluğun her yaşta desteklenmesi.

sdg-tr-04

Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin sağlanması ve yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi.

sdg-tr-05

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların ve kız çocuklarının konumlarının güçlendirilmesi.

sdg-tr-06

Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması.

sdg-tr-07

Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin güvence altına alınması.

sdg-tr-08

Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi.

sdg-tr-09

Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi.

sdg-tr-10

Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması.

sdg-tr-11

Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması.

sdg-tr-12

Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması.

sdg-tr-13

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi.

sdg-tr-14

Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı.

sdg-tr-15

Ormanların sürdürülebilir kullanımı, çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi.

sdg-tr-16

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası.

sdg-tr-17

Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklığın canlandırılması.