Yeşil Gelecek Kardeşliği
TR2020/DG/01/A2-01/091

Fellowship Of The Green Future

Yeşil Gelecek Kardeşliği projesi, Avrupa birliği(AB) tarafından finanse edilen, iklim ve çevre ile ilgili konularda özellikle çocuk ve gençlere olmak üzere kamuoyunu bilinçlendirmek için bilgi ve deneyim alışverişinde bulunarak Üsküdar Belediyesi ve kardeş belediye olan Kaposvár Belediyesi arasında ortak bir çalışmadır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve atölye faaliyetleri, katılımcı yaklaşımla işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik ederek toplumsal entegrasyonu desteklemeyi amaçlamaktadır.

 

 

Proje Başlığı: Yeşil Gelecek Kardeşliği (Fellowship of the Green Future)

Proje Numarası: TR2020/DG/01/A2-01/091

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Üsküdar Belediyesi Başkanlığı

Projeye Eş finansman sağlayan kuruluş: Üsküdar Belediyesi Başkanlığı

EŞ başvuranlar: Kaposvar Belediyesi ve TUİÇ

Proje Tarih Aralığı: Kasım 2023- KASIM 2024

Uygulama yeri: Üsküdar ve Kaposvar

General aim

Üsküdar Belediyesi ve Kaposvár Belediyesi arasında bilgi ve deneyim alışverişi yoluyla iklim ve çevre ile ilgili konularda kamu bilincinin artırılması için ortaklık geliştirmektir. Üsküdar Belediyesi ve Kaposvár Belediyesi kardeş şehirlerdir ve her ikisi de iklim değişikliğine uyum yetenekleri konusunda endişe duymaktadır. Bu nedenle eylem, yerel toplulukları, özellikle de çocukları ve gençleri bilinçlendirerek ve eğiterek yeşil çözümler için yerel sahiplenmeyi güçlendirme konusundaki başarılarını geliştirmek amacıyla birbirlerine deneyim ve bilgi birikimi paylaşarak güçlü bir ortaklık kurmayı amaçlamaktadır.

Spesific aim

Üsküdar ve Kaposvar’da yaşayan özellikle çocuk ve gençlerin birlikte yönetişim çerçevesinde yenilikçi yöntemlerle karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek”. Bu hedefe ulaşmak için eylemde çeşitli faaliyetler yer almaktadır. Ortak kurumların deneyimlerine göre, çocuklara verilen bir eğitim hem çocukları hem de ailelerini uzun vadede etkilemektedir. Bu nedenle, bu eylemde uzun vadeli bir etkiye ulaşmak için eğitimler önemlidir.

Blog & News

Co-funded by