BİLGİ PORTALI


GEÇİCİ KORUMA NEDİR?

ENHANCER programı kapsamında desteklenen “Friend Üsküdar with Inclusive Approach” projemizin “Bilgi Portalı” bölümünde sizlere destek ve bilgi vermeye çalışacağız.

Geçici koruma, belirli bir ülkeye zorunlu ve acil bir şekilde göç etmek zorunda kalan kişilere geçici olarak barınma ve koruma sağlayan bir statüdür. Suriye’de yaşanan iç savaş ve çatışmalar nedeniyle 28 Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkiye’ye gelen Suriyeli vatandaşlar, Suriye’den gelen mülteciler ve vatansız kişiler Türk hükümeti tarafından geçici koruma kapsamına alınmaktadır.

Geçici koruma, Türkiye’ye kabul edilen bu kişilere belirli haklar ve yardımlar sunmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM), Türkiye’de geçici koruma da dâhil olmak üzere tüm iltica usullerinden sorumlu resmi organdır ve geçici koruma talebinde bulunan bireyleri tespit eder.

Geçici koruma altındaki kişilere sağlanan haklar ve yardımlar, durumlarına yönelik daha kalıcı çözümler bulunana kadar Türkiye’de kalabilmelerine ve zorla geri dönüşe karşı korunmalarına olanak tanır. Bu haklar arasında sağlık hizmetleri, eğitim, sosyal yardım, psikolojik destek ve işgücü piyasasına erişim gibi temel ihtiyaçlar yer almaktadır.

Geçici koruma kapsamında olan Suriyeli mültecilere ve vatansız kişilere yönelik bu koruma ve yardımlar, Türkiye’nin insanca yaşama hakkını temel alan ve insan haklarına saygıyı esas alan bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu sayede, geçici koruma altındaki bireylerin topluma uyum sağlamaları ve geleceğe daha umut dolu bakabilmeleri desteklenir. Geçici koruma süreci, acil insani ihtiyaçları karşılamak ve bu bireylere geçici bir güvenlik ve koruma sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Özel Hedefler

Girişimcilik Ekosistemi içerisindeki GKSS ve ev sahibi toplum (EST) arasındaki bütünleşmeye katkı sağlamak

GKSS ve EST’yi Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi hakkında bilgi birikimi ve tecrübe aktarımı sağlamak.

GKSS’nin Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi hakkındaki farkındalığını artırmak.

Girişimcilik ekosisteminde göçmen farkındalığını artırmak.

İş Paketleri

Proje Koordinasyon ve Uygulama Faaliyetleri
Atölye Üsküdar'a Göçmen Dostu Mekanizmaların Kazandırılması
GKSS ve EST Arasındaki Entegrasyonun Sağlanması
Eğitim Faaliyetleri
Farkındalık Arttırma Faaliyetleri

Bu proje, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından uygulanan, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Burada yer alan içeriklerden Üsküdar Belediyesi sorumlu olup Avrupa Birliği, ICMPD ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu tutulamaz.