BİLGİ PORTALI

ENHANCER programı kapsamında desteklenen “Friend Üsküdar with Inclusive Approach” projemizin “Bilgi Portalı” bölümünde sizlere destek ve bilgi vermeye çalışacağız.


TÜRKİYE’DE GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ NEDİR?

Genç girişimciler, 18 yaşını geçmiş ve 29 yaşını tamamlamamış olmaları koşuluyla bu desteğe başvurabilirler. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesine göre kazanç bakımından genç girişimci istisnası kapsamında olmaları gerekmektedir. Destekten yararlanmak için aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

 • Bağkur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olmuş olmak,
 • Ticari veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa mükellefiyet açılmış olmak,
 • Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olmak.
 • Genç girişimciler, yukarıdaki şartları sağladıklarında 12 ay boyunca Bağkur prim desteğinden yararlanabilirler.

Genç Girişimci Desteğinden Kimler Yararlanamaz?

 • 01.06.2018 tarihinden önce işe başlayanlar,
 • Başka bir şirkette ortaklığı olan veya daha önce vergi mükellefi olup şirketini kapatmış kişiler,
 • Anonim veya limited şirket kuranlar.
 • Yukarıda belirtilen durumda olanlar, genç girişimci desteğinden faydalanamazlar.

Genç Girişimci Desteği için şartlar şunlardır:

 • Destekten yararlanmak isteyen genç girişimci adayı, 18 yaşını geçmiş ve 29 yaşını tamamlamamış olmalıdır.
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesine göre kazanç bakımından genç girişimci istisnası kapsamında olmalıdır.
 • Bağkur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olanlar bu desteğe başvurabilir.
 • Ticari veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa mükellefiyet açılmış olanlar bu desteği alabilir.
 • Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olan genç girişimciler de bu teşvikten faydalanabilir.
 • Bu şartları sağlayan genç girişimcilere, 12 ay boyunca Bağkur prim desteği sağlanmaktadır.

Ancak aşağıdaki durumlar, Genç Girişimci Desteği’nden yararlanmayı engeller:

 • 01.06.2018 tarihinden önce işe başlayanlar bu desteği alamazlar.
 • Başka bir şirkette ortaklığı bulunan veya daha önce vergi mükellefi olan ve şirketini kapatmış kişiler bu teşvikten faydalanamazlar.
 • Anonim veya limited şirket kuran kişiler de bu teşvikten yararlanamazlar

Genç Girişimci Desteği ile İlgili Kanun

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yazılı olan bent eklenmiştir:

31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanan ve mükellefiyet başlangıç tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında, 01/06/2018 tarihinden itibaren, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süre ile 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanmaktadır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden faydalandırılır.

Buna göre 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa şahıs şirketi kuran 18–29 yaş arasındaki genç girişimcilere 1 yıl boyunca Bağkur prim desteği sağlanacaktır. Aylık olarak ödenmesi gereken 3.452,76 TL tutarındaki primin devlet hazinesi tarafından karşılandığı bu teşvik 1 yıl ile sınırlandırılmıştır. Böylece 12 ay boyunca genç girişimcilere verilecek toplam destek tutarı 41.433,12 TL olacaktır.

Özel Hedefler

Girişimcilik Ekosistemi içerisindeki GKSS ve ev sahibi toplum (EST) arasındaki bütünleşmeye katkı sağlamak

GKSS ve EST’yi Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi hakkında bilgi birikimi ve tecrübe aktarımı sağlamak.

GKSS’nin Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi hakkındaki farkındalığını artırmak.

Girişimcilik ekosisteminde göçmen farkındalığını artırmak.

İş Paketleri

Proje Koordinasyon ve Uygulama Faaliyetleri
Atölye Üsküdar'a Göçmen Dostu Mekanizmaların Kazandırılması
GKSS ve EST Arasındaki Entegrasyonun Sağlanması
Eğitim Faaliyetleri
Farkındalık Arttırma Faaliyetleri

Bu proje, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından uygulanan, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Burada yer alan içeriklerden Üsküdar Belediyesi sorumlu olup Avrupa Birliği, ICMPD ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu tutulamaz.