BİLGİ PORTALI


ENHANCER programı kapsamında desteklenen “Friend Üsküdar with Inclusive Approach” projemizin “Bilgi Portalı” bölümünde sizlere destek ve bilgi vermeye çalışacağız.


GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİK TUTARI VE AVANTAJLARI NELERDİR?

Son yıllarda Türkiye’de genç girişimciler arasında kendi işini kurma ve iş dünyasına adım atma isteği önemli ölçüde artmaktadır. Devletin ve üniversitelerin destekleri sayesinde genç girişimcilere sunulan teşvikler ve avantajlar, bu alanda daha fazla kişinin cesaretini artırmaktadır. Genç girişimci desteği, vergi muafiyeti ve Bağkur prim desteği gibi çeşitli teşviklerle gençlere önemli destekler sağlamaktadır.

Genç girişimci desteğinden faydalanmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Destekten yararlanmak isteyen girişimcilerin 18 yaşını geçmiş ve 29 yaşını tamamlamamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesine göre kazanç bakımından genç girişimci istisnası kapsamında olmaları ve ticari veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa mükellefiyet açmış olmaları gerekmektedir.

Genç girişimci desteğinden yararlanan girişimciler, gelir vergisi muafiyeti sayesinde gelirlerinin 150.000 TL’ye kadar olan kısmından vergi ödemekten muaf olacaklardır. Bu muafiyet tutarı her yıl güncellenerek 3 yıl boyunca geçerli olacaktır. Bu da genç girişimcilerin başlangıç dönemindeki mali yükünü azaltarak daha rahat bir şekilde işlerine odaklanmalarına yardımcı olacaktır.

Bununla birlikte, genç girişimci desteği kapsamında 1 yıl boyunca Bağkur primleri de hazine tarafından karşılanmaktadır. Bu avantaj sayesinde genç girişimciler, sosyal güvenlik primlerini ödemekle ilgili endişelerden uzaklaşacak ve maliyetlerini daha da düşürebilecektir. Örneğin, 2023 yılında ödenecek en düşük aylık Bağkur primi 3.452,76 TL olduğu varsayıldığında, genç girişimcilerin 12 ay boyunca ödemesi gereken toplam 41.433,12 TL prim hazine tarafından karşılanacaktır.

Genç girişimci desteği, iş kurma hayali olan gençlere önemli bir destek sağlamakta ve girişimcilik ruhunu teşvik etmektedir. Bu teşvikler sayesinde daha fazla genç, kendi işini kurma yolunda cesaretlenmekte ve iş dünyasına olumlu katkılarda bulunmaktadır. Bu nedenle, gençlerin girişimcilik potansiyelini keşfetmelerine ve iş hayatında başarılı adımlar atmalarına destek olmak önemli bir hedef haline gelmiştir.

Genç Girişimci Desteği ile İlgili Kanun

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yazılı olan bent eklenmiştir:

31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanan ve mükellefiyet başlangıç tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında, 01/06/2018 tarihinden itibaren, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süre ile 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanmaktadır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden faydalandırılır.

Buna göre 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa şahıs şirketi kuran 18–29 yaş arasındaki genç girişimcilere 1 yıl boyunca Bağkur prim desteği sağlanacaktır. Aylık olarak ödenmesi gereken 3.452,76 TL tutarındaki primin devlet hazinesi tarafından karşılandığı bu teşvik 1 yıl ile sınırlandırılmıştır. Böylece 12 ay boyunca genç girişimcilere verilecek toplam destek tutarı 41.433,12 TL olacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki” broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Özel Hedefler

Girişimcilik Ekosistemi içerisindeki GKSS ve ev sahibi toplum (EST) arasındaki bütünleşmeye katkı sağlamak

GKSS ve EST’yi Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi hakkında bilgi birikimi ve tecrübe aktarımı sağlamak.

GKSS’nin Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi hakkındaki farkındalığını artırmak.

Girişimcilik ekosisteminde göçmen farkındalığını artırmak.

İş Paketleri

Proje Koordinasyon ve Uygulama Faaliyetleri
Atölye Üsküdar'a Göçmen Dostu Mekanizmaların Kazandırılması
GKSS ve EST Arasındaki Entegrasyonun Sağlanması
Eğitim Faaliyetleri
Farkındalık Arttırma Faaliyetleri

Bu proje, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından uygulanan, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Burada yer alan içeriklerden Üsküdar Belediyesi sorumlu olup Avrupa Birliği, ICMPD ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu tutulamaz.