• 7 Nisan 2023

İç Değerlendirme ve Koordinasyon Çalışmaları Devam Ediyor!

İç Değerlendirme ve Koordinasyon Çalışmaları Devam Ediyor!

İç Değerlendirme ve Koordinasyon Çalışmaları Devam Ediyor! 1024 576 Meryem Yılmaz

“Katılımcı Yaklaşımla Dost Üsküdar” Projesi

Üsküdar Belediye Başkanlığı liderliğinde gerçekleştirilen “Katılımcı Yaklaşımla Dost Üsküdar” projesi, toplumsal uyumu güçlendirmek ve Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ile Ev Sahibi Toplum mensuplarını iş hayatına etkin bir şekilde katılmaya teşvik etmek amacıyla önemli bir adım atmaktadır. Avrupa Birliği’nin “Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)” tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından uygulanan proje, bölgenin sosyo-ekonomik uyumunu güçlendirmeyi de hedeflemektedir. Bu proje, Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ve Ev Sahibi Toplum mensuplarını bir araya getirerek, toplumsal uyumu desteklemeyi ve girişimciliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

“Katılımcı Yaklaşımla Dost Üsküdar ” Projesinde İç Değerlendirme ve Koordinasyon Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor!

Sizleri “Katılımcı Yaklaşımla Dost Üsküdar” projesinin son gelişmeleri hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Proje ekibimiz, projenin başarıyla ilerlemesi ve amacına ulaşması için iç değerlendirme ve koordinasyon çalışmalarına büyük önem vermektedir.

Projelerde İç Değerlendirme ve Koordinasyonun Rolü

Herhangi bir proje, etkili bir şekilde yönetilmek ve hedeflerine ulaşmak için iç değerlendirme ve koordinasyon çalışmalarını gerektirir. “Katılımcı Yaklaşımla Dost Üsküdar” projesi de bu prensipler ışığında yönetiliyor. Projenin farklı aşamalarının etkin bir şekilde planlanması, takip edilmesi ve gerektiğinde ayarlamalar yapılması için iç değerlendirme ve koordinasyon stratejileri kullanılıyor. İç değerlendirme ve koordinasyon çalışmalarının sonuçları, projenin daha etkili ve sonuç odaklı bir şekilde ilerlemesinin bir göstergesidir.

Amacımıza Adım Adım İlerliyoruz

Projenin iç değerlendirme süreci, projenin amaçlarına ne kadar yaklaşıldığını ve hangi alanlarda iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirlemek için kullanılır. Bu süreç, katılımcıların geri bildirimlerini ve deneyimlerini değerlendirerek projenin etkisini artırmayı amaçlar. Aynı zamanda, iç koordinasyon çalışmalarıyla farklı ekipler arasında etkili iletişim ve işbirliği sağlanarak projenin sorunsuz ilerlemesi sağlanır.

Katılımcılar ve Paydaşlarla Etkin İletişim

İç değerlendirme ve koordinasyon sadece projenin ekibi için değil, aynı zamanda katılımcılar ve paydaşlar için de önemlidir. Katılımcıların ve paydaşların görüşleri, önerileri ve deneyimleri değerlendirilerek projenin daha etkili ve kullanışlı hale gelmesi sağlanır. Bu yaklaşım, projenin gerçek ihtiyaçlara cevap vermesini ve toplumsal uyumun güçlenmesine daha fazla katkı sağlamasını sağlar.

Birlikte Daha Güçlüyüz

Birlikte daha güçlüyüz ve projemizin toplumsal uyuma katkısını birlikte artırıyoruz!