• 3 Şubat 2023

Katılımcı Yaklaşımla Dost Üsküdar Projesi Başlıyor!

Katılımcı Yaklaşımla Dost Üsküdar Projesi Başlıyor!

Katılımcı Yaklaşımla Dost Üsküdar Projesi Başlıyor! 1024 576 Meryem Yılmaz
“Katılımcı Yaklaşımla Dost Üsküdar” Projesi: Farklılıkların Gücüyle Toplumsal Uyuma ve Girişimciliğe Yolculuk

“Katılımcı Yaklaşımla Dost Üsküdar” Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında uygulanmaktadır. “Katılımcı Yaklaşımla Dost Üsküdar” projesi, toplumsal uyumu güçlendirmek ve Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ile Ev Sahibi Toplum mensuplarını iş hayatına etkin bir şekilde katılmaya teşvik etmek amacıyla önemli bir adım atmaktadır.  Bu proje, Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ve Ev Sahibi Toplum mensuplarını bir araya getirerek, toplumsal uyumu desteklemeyi ve girişimciliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Toplumsal Uyumun Köprüsü

Üsküdar, farklı kültürlerin ve zengin tarihi mirasın buluştuğu bir semttir. “Katılımcı Yaklaşımla Dost Üsküdar” projesi, bu zenginliği bir köprü gibi kullanarak, farklı toplulukları bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ile Ev Sahibi Toplum mensupları arasında güçlü bir dayanışma ve işbirliği ortamı yaratmak, toplumsal uyumun sağlanması için önemli bir adımdır.

Hedeflerimiz
 • Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluma Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi hakkında bilgi birikimi ve tecrübe aktarımı sağlamak.
 • Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi hakkındaki farkındalığını artırmak.
 • Girişimcilik ekosisteminde göçmen farkındalığını artırmak
 • Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ile Ev Sahibi Toplum mensupları arasında işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmek.
 • Katılımcıların iş hayatına etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak için eğitim ve atölye faaliyetleri düzenlemek.
 • Girişimciliği destekleyerek yeni iş fırsatları yaratmak ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak.
 • Mentörlük ağı oluşturarak tecrübeli iş insanlarının katılımcılara rehberlik etmesini sağlamak.
Eğitimler ve Atölyeler

Proje kapsamında düzenlenen eğitimler ve atölye faaliyetleri, katılımcıların iş dünyasına etkin bir şekilde entegre olabilmeleri ve girişimcilik kapasitelerini geliştirebilmeleri için tasarlanmıştır. Eğitimler yüz yüze ve çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilmektedir.

 • İş Türkçesi Eğitimi
 • Uygulamalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi
 • Dijital Pazarlama & E-Ticaret Eğitimi
 • Girişimcilik Hızlandırma Eğitimi
Mentörlük Ağı

Projemiz, katılımcıların iş hayatında başarılı adımlar atabilmeleri için deneyimli mentörlerin rehberlik ettiği bir mentörlük ağı oluşturmaktadır. Mentörler, katılımcılara kendi deneyimlerini paylaşarak ve yönlendirerek, iş hayatındaki zorluklarla başa çıkmalarına destek olmaktadır.

Siz de Bu Hikayeye Katılın

Proje kapsamında düzenlenen eğitimlere katılarak, girişimcilik becerilerinizi geliştirebilir ve toplumsal bir değişime katkı sağlayabilirsiniz “Katılımcı Yaklaşımla Dost Üsküdar” projesine katılmak ve güçlü bir toplumsal uyumun parçası olmak için takipte kalın!

”Katılımcı Yaklaşımla Dost Üsküdar Projesi” ile iş dünyasında yerinizi alın, girişimcilik potansiyelinizi ortaya çıkarın!