• 30 Nisan 2022

SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir? 1024 256 Meryem Yılmaz

SWOT analizi; bir işletmenin veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmesini, aynı zamanda değerlendirebileceği fırsatları görmesini ve karşılaşabileceği tehditlerin analizini yapmasını sağlayan bir tekniktir. Bir girişimin başarılı olmasına ve büyüme stratejisi oluşturmasına olanak tanır. Birçok işletme ve kişi tarafından bilinen ve oldukça yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.  SWOT analizi, 4 ana başlıktan meydana gelmektedir. Bunlar; Strengths (Güçlü yönler), Weakness (Zayıf yönler), Opportunites (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) şeklindedir.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizinden en iyi biçimde faydalanmak için öncelikle hedef ya da çözmeye çalışılan problem net olarak tanımlanmalıdır. Ardından işi, sektörü, pazarı daha iyi anlamak ve aynı zamanda rakipler hakkında bilgi edinmek için araştırma yapılmalıdır.

Güçlü Yönlerin Belirlenmesi

SWOT analizinde ilk adım güçlü yönleri belirlemek ve listelemektir. Güçlü yönler belirlenirken sorulabilecek bazı sorular şu şekildedir;

 • Rakiplere kıyasla daha başarılı olunan alanlar nelerdir?
 • Sahip olunan avantajlar nelerdir?
 • İşletmeyi rakiplerden ayıran noktalar var mı ?
 • Çalışanların bilgi ve becerisi yüksek mi?
 • İşletme yeni bir ürün ya da strateji geliştirebiliyor mu?

Zayıf Yönlerin Belirlenmesi

Bu bölümde işletmenin zayıf ve rakiplere kıyasla dezavantajlı olduğu yönler tespit edilip ardından listelenmektedir. Zayıf yönlerin belirlenmesinde yardımcı olabilecek örnek sorular şöyledir;

 • Rakipler tarafından zayıf olarak görülen yönler nelerdir?
 • İşletmenin verimini veya satışını düşüren faktörler nelerdir?
 • İyi yapılmadığı düşünülen işler nedir ?
 • İşin iyi yapılmamasına neden olan kişisel özellikler mevcut mu?
 • Çalışanların veya yöneticinin donanım veya bilgi yetersizliği var mı?

Fırsatların Belirlenmesi

Fırsatları belirlenmeden önce araştırmalı yapılmalı, içerisinde bulunan pazar iyi bir şekilde tanınmalı, çevre iyi analiz edilmelidir. Bu bölüm, mevcut fırsatları tespit etmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda piyasadaki konumun ne kadar iyi olduğunu ve ne gibi değişiklikler yapılması gerektiğini ortaya çıkarır. Fırsatlar tespit edilirken sorulabilecek bazı sorular;

 • Yapılan işi daha verimli hale getirecek yeni teknolojiler mevcut mu?
 • Yapılan işte destek alınacak kişiler var mı?
 • İçinde bulunulan sektör gelişiyor mu?
 • Pazarda rakiplerin dolduramadığı boşluklar var mı?

Tehditlerin Belirlenmesi

Bu kısımda mevcut durumu etkileyen ya da ileride etkileyebilecek olan riskler listelenmektedir. Önlem alınabilmesi için bu kısımın iyi değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Rekabetin artışı, değişen teknoloji ve yüksek faiz oranları gibi unsurlar tehdit oluşturabilir. Tehditleri listelerken sorulabilecek bazı sorular ise şöyledir;

 • Finansal bir problem var mı?
 • Ne gibi engeller ile karşılaşılıyor?
 • Sektörde hangi sorunlarla karşılaşılabilir?
 • Zarar verebilecek rakipler var mı?

SWOT Analiz Sonucunun Değerlendirilmesi

Analiz işleminin bitmesinin strateji daha kolay bir şekilde geliştirilebilir. Güçlü yönlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği belirlenmelidir. Tespit edilen zayıf noktaların, nasıl güçlendirilebileceği veya etkisiz hale getirilebileceği üzerine bir çözüm geliştirilmelidir. Fırsatların en iyi şekilde nasıl değerlendirilebileceği, tehditlere karşı ise nasıl savunma yapılacağı bulunmalıdır.

Daha fazlası için Atölye Üsküdar’ı sosyal medya hesaplarından takip edebilir, fikir ve görüşlerinizi yorum kısmından belirtebilir ve ya bizimle iletişime geçebilirsiniz.