BİLGİ PORTALI

ENHANCER programı kapsamında desteklenen “Friend Üsküdar with Inclusive Approach” projemizin “Bilgi Portalı” bölümünde sizlere destek ve bilgi vermeye çalışacağız.


TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLERE VERİLEN DESTEKLER NELERDİR?

Girişimcilik, Türkiye’de büyüyen ve çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geniş kapsamlı desteklerle teşvik edilmektedir. Devlet ve özel sektör, fikirlerin hayata geçirilmesini ve sürdürülebilir iş modellerinin kurulmasını teşvik eden bir dizi program ve teşvikle girişimciliği aktif olarak desteklemektedir.

Girişimcilere sunulan destekler, finansal yardımın yanı sıra eğitim, mentorluk, danışmanlık ve ağ kurma gibi hizmetleri de içermektedir. TÜBİTAK ve KOSGEB gibi devlet kurumları, girişimcilere mali destek ve eğitim sağlayarak inovatif fikirlerin ticarileştirilmesini ve KOBİ’lerin gelişmesini teşvik ederler. Ayrıca, özel sektördeki girişim sermayesi firmaları ve melek yatırımcılar da girişimcileri finansal yatırım ve mentorlukla destekleyerek onların başarıya ulaşmalarına katkıda bulunurlar.

Türkiye’deki teknoparklar ve hızlandırıcı programlar, özellikle teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlere önemli bir platform sunmaktadır. Bu tür kuruluşlar, girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirme, prototip oluşturma, pazarlama ve iş geliştirme gibi aşamalarda önemli destek ve rehberlik sağlayarak onların başarı şansını artırırlar.

Girişimcilerin işlerini büyütmeleri ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin genel olarak güçlenmesi, ekonomik büyüme ve inovasyon için büyük önem taşır. Bu nedenle, girişimcilerin mevcut destekleri etkili bir şekilde kullanabilmeleri, ülkenin ekonomik büyümesi ve küresel rekabet gücünün artırılması açısından kritik bir rol oynar.

Devlet destekleri kapsamında, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlar, girişimcilere mali teşvikler, eğitim programları, danışmanlık hizmetleri ve çeşitli sektörleri kapsayan proje finansmanları gibi geniş kapsamlı destekler sağlamaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki çeşitli sektörler için belirli devlet destekleri ve teşvikler de mevcuttur. Özellikle teknoloji, eğitim, tarım ve enerji gibi stratejik sektörlerde girişimciliği teşvik etmeyi amaçlarlar.

Özel sektör destekleri kapsamında, melek yatırımcılar, girişim sermayesi firmaları, hızlandırıcılar ve diğer start-up ekosistemi unsurları, başlangıç aşamasındaki ve büyüyen girişimlere çeşitli finansman ve mentorluk hizmetleri sunarak girişimcilerin işlerini geliştirmelerine yardımcı olurlar. Ayrıca, Türkiye’deki birçok özel sektör kuruluşu, teknoloji, pazarlama, hukuk ve finans gibi alanlarda uzmanlık hizmetleri sunarak girişimcilere özel teşvikler ve hizmetler sağlarlar.

Yerel destekler kapsamında, yerel yönetimler girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amacıyla çeşitli programlar düzenler. Bu programlar genellikle yerel ekonomiyi güçlendirmeye yöneliktir ve girişimcilerin işlerini başlatma ve genişletme fırsatlarını artırabilirler. Ayrıca, yerel ekonomik kalkınma ajansları ve ticaret odaları da girişimcilere eğitim programları, mentorluk, ağ kurma fırsatları ve bazen de finansman olanakları sunarak onların başarı yolculuklarında destek olurlar.

Girişimcilerin işlerini büyütmesi ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi, ülkenin ekonomik büyümesi ve inovasyonu için kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, girişimcilerin mevcut destekleri etkili bir şekilde kullanmaları, Türkiye’nin ekonomik büyümesinin ve küresel rekabet gücünün artırılmasına önemli bir katkı sağlar.

Bu teşvikler hakkındaki bilgilere, ilgili bilgi kaynaklarından ulaşabilirsiniz. Bu teşvikler, işyeri açmak ve girişimcilik faaliyetlerine katılmak isteyenler için önemli fırsatlar sunmaktadır. İlgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki” broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Özel Hedefler

Girişimcilik Ekosistemi içerisindeki GKSS ve ev sahibi toplum (EST) arasındaki bütünleşmeye katkı sağlamak

GKSS ve EST’yi Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi hakkında bilgi birikimi ve tecrübe aktarımı sağlamak.

GKSS’nin Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi hakkındaki farkındalığını artırmak.

Girişimcilik ekosisteminde göçmen farkındalığını artırmak.

İş Paketleri

Proje Koordinasyon ve Uygulama Faaliyetleri
Atölye Üsküdar'a Göçmen Dostu Mekanizmaların Kazandırılması
GKSS ve EST Arasındaki Entegrasyonun Sağlanması
Eğitim Faaliyetleri
Farkındalık Arttırma Faaliyetleri

Bu proje, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından uygulanan, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Burada yer alan içeriklerden Üsküdar Belediyesi sorumlu olup Avrupa Birliği, ICMPD ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu tutulamaz.